cờ vietnam cờ Anh
Book Room

News

Rooms Price in 2017

15/03/2021 3792

Hoang Hai Trading and Tourism Co.,Ltd

Dear customers

Hoang Hai Hotel is applying the room tariff as below:

Rooms Price in 2015

15/03/2021 4140

Hoang Hai Trading and Tourism Co.,Ltd

Dear customers

Hoang Hai Hotel is applying the room tariff as below:

Discount with customers Online booking

15/03/2021 6028

- Đặt phòng cho khách đoàn sẽ được giảm giá ( tùy theo số lượng phòng đặt khách sạn sẽ có chính sách giảm giá, liên hệ để biết thêm chi tiết )

0225.384.6666
zalo icon